Om RN Clean AB

RN Clean är ett serviceföretag verksamt inom lokalvård med storstockholm som arbetsområde.
Kärnverksamheten är lokalvård som kontorsstädning, trappstädning m.m. Vi är specialister på golvvård och textiltvätt. Kundbehovet styr vårt tjänsteutbud.

Affärsidé
Erlita levererar kvalitativa och kundanpassade servicelösningar inom lokalvård både för privat och för offentlig sektor. Vi uppnår detta genom att ha god lönsamhet, god stabilitet, ett starkt varumärke och att vi har långsiktiga kundrelationer.

Affärsprocess
Vi vill skapa och bibehålla långsiktiga relationer med våra kunder.
Vi utvecklar våra tjänster och servicelösningar med fokus sedda ur kundens perspektiv.
Kunder som återkommer med nya uppdrag är bekräftelsen på vår kvalitet.
Vår tillgänglighet ger våra kunder trygghet.

"VI OMDEFINERAR SERVICEKVALITÉN"