Kvalitetspolicy

Vår definition av kvalitet är att inte bara motsvara beställande företags förväntningar utan också att helst överträffa dem.

För att uppnå ett resultat med god kvalitet arbetar vi med ständig förbättring och kvalitet i alla led. Bland annat genom att:
  • Varje uppdrag dokumenteras i enlighet med kvalitetsledningssystemet.
  • Vid enstaka uppdrag får beställaren bedöma arbetskvalitet i arbetsorderblanketten.
  • Vid regelmässiga uppdrag upprättar vi en kvalitetsplan i samråd med företaget, som bl.a. innehåller avvikelsehantering.
  • Mäta kundtillfredsställelsen.
Resultaten från dokumentation och kundmätningar vägs sedan i vårt förbättringsarbete.


*KVALITET I ALLA LED*