Om vårt arbete med miljö och kvalitet

Miljö och kvalitet är viktiga kärnområden i vår affärsmodell. Vi arbetar systematiskt med styrning, uppföljning och förbättring av vår verksamhet. Det gör vi för att kunna bidra med en hållbar och realistisk utveckling av städmetoder med minsta möjliga negativa påverkan på vår miljö
För att uppnå ett resultat med god kvalitet arbetar vi med ständig förbättring och kvalitet i alla led.

Miljö- och kvalitetsmål 
Vi arbetar systematiskt med styrning, uppföljning och förbättring av vår verksamhet. Det gör vi för att kunna bidra med en hållbar och realistisk utveckling av städmetoder med minsta möjliga negativa påverkan på vår miljö. Att löpande sätta och inte minst uppfylla mål för vårt miljö- och kvalitetsarbete är ett av de viktigaste medlen för att stimulera till ständig utveckling av RN Cleans verksamhetssystem.